Platby v MŠ

Mateřská škola Divišov, okres Benešov

 

Čj. : 177/2016

 

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

školní rok 2016 – 2017, tj.od 1.9.2016 – 31.8.2017

 

Podle § 123, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším

odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) s účinností od 1.ledna 2012

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

a) celodenní docházka ( i nevyužitá ) 300 Kč

 

b) vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně - § 123, odst.2 zákona č.561/2004 Sb

( děti narozené 1.9.2010 – 31.8.2011 )

 

 

c) děti s odkladem PŠD ( nar 1.9.2009 – 31.8.2010 ) vyčerpají bezúplatnou docházku v posledním ročníku 31.12.2016 , od 1.1.2017 hradí 300 Kč

 

d) děti , které se začnou poprvé vzdělávat v posledním ročníku od 1.9.2016 ( nar. 1.9.2009 – 31.8.2010 ) budou čerpat bezúplatnou docházku od 1.9.2016 – 31.8.2017

 

 

e) úplata při přerušení provozu ( měsíc červenec a srpen) delším než 5 dní v měsíci bude stanovena

k 1.5.2017, v ostatních případech ihned

 

 

 

f) stanovení výše úplaty v bodech a – e platí i pro cizince


 

Sankční opatření

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za vzdělávání a nedohodne s ředitelkou školy náhradní termín, je ředitelka školy, podle ustanovení § 35 odst. 1, písm. d)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do mateřské školy.

 

 

V Divišově dne 16.6.2016

 

 

Alena Solnařová

ředitelka mateřské školy