Náš kolektiv

Jméno:                                                                   Funkce/zařazení:
  Alena Solnařová ředitelka
  Jana Hrubešová zástupkyně statut. orgánu
  Hana Dederová učitelka
  Helena Hájková učitelka
  Mgr.Hana Pavelková učitelka
  Iveta Příhodová učitelka
  Alena Starečková školnice
  Olga Bělíková vedoucí ŠJ, kuchařka, uklízečka
  Lucie Tajovská kuchařka, uklízečka
  Marie Tesková účetní