Třída Koťátka       

                                        

Učitelka:           Helena Hájková   

                                                                                                                  

                                                           

 

„ Koťátka i bez maminky, jídlo, hraní zvládnou vždycky.

Žádné slzy, jenom smích u „koťátek“ má vždy znít.“

 

Charakteristika třídy:  

 

Jmenujeme se „ Koťátka“ a v naší školce jsme ze všech dětí nejmladší. Je nám od 3 do 3,5 let. V letošním roce je nás zapsáno 15 , z toho 9 kluků a   6 holčiček. Naše paní učitelka se snaží, abychom si co nejdříve a nejsnáze zvykly na přechod z domova, od maminek a tatínků. Vytváří nám nové a příjemné prostředí, do kterého se budeme  chtít každý den rádi vracet. Učíme se sebeobsluze, seznamujeme se s novými kamarády i dospělými, s novým prostředím a hlavně s tím, jak to ve školce chodí. Budeme si tu kreslit, malovat, vyrábět a zpívat.

 

A jak to v naší třídě vypadá a kde nás najdete?

Nacházíme se v přízemí budovy v pravé části. Po rekonstrukci - rozbouráním částí spojovací zdi mezi dvěma místnostmi vznikl prosvětlenější prostor ke hrám. Bylo vyměněno osvětlení /aby odpovídalo hygien. normám/, provedena výmalba, položen nový koberec a PVC. V šatně jsou nové šatní skříňky. Třída má prostor pro stolování u stolečků, hru na koberci, hru v koutcích (kadeřnictví, kuchyňka, domácnost, dětská knihovna, konstruktivní, výtvarný a klidový), malou umývarnu se sprchou a šatnu. Vše je uzpůsobeno našemu věku. Hračky a hry máme v dosahu, nebo nám je na požádaní podá paní učitelka.Svoje výrobky si můžeme vystavit v šatně a tím se pochlubit rodičům.

Při plánování programu vycházíme z individuálních zvláštností dětí. Rušné činnosti se střídají s klidovými.

 

A jak se scházíme?

Ráno se  sejdeme  ve třídě Myšek , po příchodu pí.uč.odcházíme  do své třídy a po vycházce přecházíme na oběd do společné jídelny. Odpočinek a odpolední činnosti se odehrávají v prvním patře MŠ.

 

Rodiče mohou kdykoliv navštívit naší třídu, pí, učitelka se snaží  denně s rodiči hovořit.

Společně pro ně připravujeme několikrát do roka společná odpoledne.