Platby v MŠ

Mateřská škola Divišov, okres Benešov

 

Čj. : 78/2018

 

 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

školní rok 2018 – 2019, tj.od 1.9.2018 – 31.8.2019

 

Podle § 123, odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším

odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) s účinností od 1.ledna 2012

 

stanovuji

 

výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

a) celodenní docházka ( i nevyužitá ) 300 Kč

 

b) vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně - § 123, odst.2 zákona č.561/2004 Sb

 

c) úplata při přerušení provozu ( měsíc červenec a srpen) delším než 5 dní v měsíci bude stanovena

k 1.5.2019, v ostatních případech ihned

 

d) stanovení výše úplaty v bodech a – c platí i pro cizince


 

Sankční opatření

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za vzdělávání a nedohodne s ředitelkou školy náhradní termín, je ředitelka školy, podle ustanovení § 35 odst. 1, písm. d)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do mateřské školy.

 

 

V Divišově dne 16.5.2018

 

 

Alena Solnařová

ředitelka mateřské školy