GDPR

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 

sdělujeme informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

Služby pověřence pro nás vykonává DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, 

ID datové schránky: c5n4gyv, IČ 69000948, DIČ CZ69000948.

 

Osobou pověřence je Mgr. Pavel Goby, tel. 601 376 380, mail pgoby@chopos.cz

zástupcem pověřence je Jana Kovářová, tel. 702 038 250, mail kovarova@chopos.cz.


 

 

Zásady ochrany osobních údajů naleznete v dokumentu níže

divisov_ms_zasady.pdf (491174)