Harmonogram dne

         

 6:30  – 9.45     ranní hry

                            - spontánní i motivované herní činnosti, případně 

                            - složitější řízená činnost  (kreslení, malování, vyrábění, 

                               modelování, stříhání atd.

  

                       ranní kruh

                                                   -naše ranní rituály – přivítání, posílání kouzla…

                 Co nás tento den čeká?

                                             -opakování básničky, písničky

                                             -vyprávění zážitků, logopedické chvilky...    

                                                   denní cvičení na třídě

                                                     pohybové chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry,

                                                     relaxační chvilky

 

                       hygiena, svačina

 

                       nabídka výchovně vzdělávací činnosti

                                                   individuálně  -  podle věku a schopností dětí

                                                   činnosti rozumové, matematické, jazykové, tělesné,

                                                   výtvarné, hudební, pracovní...,       

                                                   logopedická prevence

                                                   dle plánu TVP

 

 9.45 – 12.00          hygiena,  převlékání,  pobyt venku

                                           (seřazení, reflexní vesty, seznámení s cílem vycházky

                                           hry na zahradě, pohybové aktivity...)  

                    

12:00 -  12:30           příprava na oběd, oběd

 

12:30 –14:00             odpočinek na postýlce

                             klidové činnostičetba pohádek, klidové hry… 

                        

14:00 – 14:20            hygiena, svačina

 

14:20 – 16:30         odpolední činnostdle zájmu dětí, dokončování 

                                           výrobků, společenské hry, pobyt venku (dle počasí)

                                           individuální práce s dětmi

                       

                            Časy harmonogramu dne se na jednotlivých třídách mírně liší.

Režim dne dává dětem pravidelný řád, ale je natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na jakékoliv mimořádné situace v MŠ - slavnosti, oslavy, plavání, divadla apod.