Den vody ve školce

29.03.2015 19:26

Den vody ve školce

 

22. 3. je v kalendáři zapsán Světový den vody, který byl vyhlášen v roce 1993. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a to i přesto, že Země je nazývaná modrou planetou. Je důležité  věnovat se problémům spojeným s vodou, zaměřit se na čistotu a její ochranu. Právě tento den by měl být využit veřejností k účasti na akcích směřujících k uvědomění si stále rostoucího významu vody, jejího udržitelného užívání a ochrany. 

Nedostatkem pitné vody denně strádá 1,1 miliardy lidí, z toho 400 milionů dětí. 2,2 miliardy lidí nemají ani nejzákladnější toaletu. Průjmová onemocnění způsobená závadnou vodou a nedostatečnou hygienou ročně zabíjejí téměř 2 miliony dětí. V rozvojových zemích ženy a děti tráví podstatnou část každého dne sháněním vody. 

A to byl hlavní důvod proč jsme v pondělí 23. 3. 2015 s dětmi v mateřské škole oslavili  Světový den vody. Čekalo nás zábavně naučné dopoledne, které z důvodu počasí probíhalo v prostorách školy. Děti si během rána vytvořily svoji kapku vody, která je provázela celým dopoledním programem. Během pohádky O pramínku se děti naučily, že voda se v přírodě nikdy nikam neztratí. Navštívily rybníček vodníka Alfonse, kde zkoumaly život ve vodě i u vody. Mohly si chytit rybičku, které darovaly život. Co kdyby byla kouzelná? S kapičkou navštívily i dalekou Afriku, kde je vody nedostatek a tak si mohly na vlastní kůži vyzkoušet jaké to jen nosit domů pitnou vodu. Samy přišly na to, že nejdůležitější je jít s vodou opatrně, aby ji cestou nevylily. A tak si potvrdily poučku, že vodou je potřeba šetřit a ne každému teče doma z kohoutku. Poté se vydaly k moři a ochutnaly slanou vodu.. Tady si mohly s vodou i hrát – bublat a foukat . Bylo to příjemné a chvíli krásně chladivé. Všechno ale jednou končí a tak se s kapičkou děti vrátily opět domů. Tady je čekala ještě další překvapení. Čarování s červeným zelím,díky tomuto kouzlu zjistily, že je důležité, aby voda byla čistá a to pro všechny na celé planetě. Však nám to odsouhlasil i náš ráček, kterého máme ve školce. Také jsme poznali, že něco na vodě plave a něco zase ne a teď už víme proč a dokonce jsme si vyzkoušeli, že voda slouží i jako lupa. Prostě jsme prožili dopoledne plné her, ale i poučení.

A jaké bylo naše překvapení, když se u nás před obědem objevil vodník Alfons. Poděkoval nám za naši snahu a ocenil nás osvědčením, které z nás dělá objevitele a strážce živé vody a každému daroval sladkou kouzelnou kapičku. Jak jinak ukončit Světový den vody něž vodou samotnou, a tak jsme pozvedli své hrníčky a připili si společně na zdraví.

Teď si natočíme vodu, třeba z vodovodu.

Jako dříve u studánky,

Naplníme si své džbánky.

Kéž ji máme vždycky dost,

Na zdraví i pro radost.

 

Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáhali a věřte, že voda je to největší bohatství jaké máme a tak se o ni pojďme společně starat.

MŠ Divišov