Myší préé

28.06.2015 08:59

Myší préé

 

Školní rok utekl jako voda v řece Sázavě a naše školka se už zase loučí s našimi předškoláky. Letos děti a paní učitelky z třídy Myšek vyrazily oslavit svůj den „D“ na fotbalové hřiště v Divišově. Po celý měsíc se všichni pilně připravovali, objednali si to nejlepší počasí a rozeslali pozvánky rodičům. Vše bylo zařízené, nic již nestálo v cestě, a tak se ve čtvrtek 25. června děti, rodiče, paní učitelky vypravili na místo určení – fotbalové hřiště. A co si vlastně Myšky pro rodiče připravily? Muzikál od Václava Neckáře z roku 1994  s názvem Kocour v botách. Po krátké ukázce z muzikálu se z reproduktorů ozvala známá melodie - Gaudeamus igitur a začalo slavnostní pasování předškoláků na školáky roku 2015. Naši malí absolventi obdrželi šerpu Myšák/Myška 2015 a kufřík s malým pokladem na památku školního roku.. Následovalo fotografování naších „prvňáčků“, přípitek dětským šampusem, píseň „Každá škola má svůj konec“ a  společný tanec s rodiči. Poté  už mohla začít opravdová diskotéka a zábava v plném proudu. Děti dováděly, rodiče poseděli u kávy a společně zavzpomínali. Dokonce nechyběl ani ohýnek, o který se staral pan Peterka (za což mu patří velké poděkování), takže kdo měl chuť, mohl si opéct i buřtíka. Prostě všichni si slavnostní den užívali plnými doušky.

A co popřát naším malým školákům? Aby vše zvládli s úsměvem a na samé jedničky, aby se naučili proplouvat v moři písmenek a čísel. Aby zvládli počty i čtení a vše co je ve škole čeká. A samozřejmě i rodičům a dětem přejeme, ať vám po celý rok svítí sluníčko, ať je co nejméně mráčků, jak na obloze, tak i ve škole. Přejeme vám trpělivost, radost z výsledků a spokojenost při vzájemné spolupráci.

Velké poděkování patří hlavně rodičům, paní ředitelce Aleně, paní učitelce Hance D., ale také kuchařkám a všem, kteří se o Myšky po celou dobu ve školce starali. A samozřejmě také všem, kteří přišli děti  podpořit při jejich malé maturitě.

 

Hanka Pavelková, učitelka MŠ Divišov