Třída Motýlci                                                              

Učitelky:       Šárka Vonášková

                       Monika Pekárková - asistent pedagoga

                

 

"Poletuje motýl tiše, křidélka má jako z plyše,

dosedne na kytičku, odpočívá chviličku."

 

 

Říkáme si Motýlci a je u nás  zapsáno 20 dětí ve věku 4– 4,5 let, z toho je 9 děvčat a 11 chlapců. Většina z nás  již chodí do školky druhým rokem, 6  kamarádů přivítáme ve školce prvně.

 

Charakteristika třídy.

 

Naše třída se nachází v prvním patře budovy. Vznikla při rekonstrukci  (v roce 2013 )  mateřské školy z původní třídy, která byla dříve používaná jako tělocvična a ložnice. Je situovaná na severovýchod. V přední části jsou stolečky se židličkami pro praktické a výtvarné činnosti. Zadní, větší část slouží jako hrací plocha a prostor k odpočinku – po obědě zde odpočívají na lehátkách děti z 1.,2. a 3.tř.  Nábytek je rozmístěný tak, aby nerušil naše hry , ale naopak nás vede k vytváření různých situací a motivuje  k zajímavým činnostem. K dispozici  máme dostatek hraček, stavebnic a skládaček vhodných pro náš věk. Moc rádi malujeme, cvičíme a zpíváme,  a proto když si chceme zanotovat, jdeme do jídelny, kde máme klavír. Koupelnu s umyvadly a záchody nemáme samostatnou, ale dělíme se o ni s kamarády z „Berušek“. V šatně stojí skříňky. Veškeré stolování se uskutečňuje v  jídelně, kde nás paní učitelky  vedou k samostatnosti a sebeobslužnosti. Po celý den máme k dispozici pitný režim .                                                                                                                                         

 

 

A jak vypadá náš běžný den?

 

Ráno do 7 hod. se  scházíme  ve třídě „Myšek“  a  po příchodu pí.učitelky odcházíme do své třídy. Nejdříve probíhá volná hra na koberci nebo u stolečků, poté se scházíme v  ranním komunikativním kruhu, kde probíhají naše ranní rituály. Také se zde dozvíme, jak bude vypadat den a máme prostor se podělit o své zážitky. Po hygieně  je připravena svačina. Z jídelny jdeme zpátky do své třídy a čeká nás plánovaná, řízená činnost, na kterou se již od rána moc těšíme. A pak už hurá ven. Venku pobýváme buď na školní zahradě nebo podnikáme procházky po blízkém okolí. Po návratu z vycházky následuje opět hygiena a oběd. Před odpočinkem na lůžku nám paní učitelka čte nebo vypráví pohádku. Den ve školce se blíží ke konci a tak se odpoledne při různých činnostech již rozcházíme a to buď  ze své třídy a nebo ze třídy „ Berušek“.

 

Při plánování programu vycházíme paní učitelky z individuálních zvláštností dětí. Rodiče jsou v naší třídě kdykoliv vítaný a mohou se těšit i na společné akce, které pro ně připravujeme.